Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 20.03.2017 do 31.12.2019
Wartość projektu: 997 200,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 847 620,00 zł

 

Celem projektu jest uczestnictwo w działaniach promocyjnych przewidzianych w programie promocji branży MODA POLSKA, w celu promowania wyrobów jubilerskich firmy ARGENT-POL, która ma szansę stać się marką rozpoznawalną na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki. Wyrażać się to będzie w rozwoju regularnej sprzedaży wyrobów jubilerskich będących przedmiotem eksportu na wybranych rynkach zagranicznych (z naciskiem na pozaunijne rynki perspektywiczne, zgodne ze strategią ekspansji firmy) takich jak:

  1. Chiny
  2. Indie
  3. Japonia
  4. USA
  5. ZEA

Osiągnięcie niniejszego celu będzie możliwe poprzez udział w 21 targach branżowych, w wyjazdowej misji gospodarczej oraz realizacji wspomagających usług doradczych, szkoleniowych i promocyjnych.
Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 20.03.2017 do 31.12.2019.